Over deze site

Welkom op de website van Verdwaald Vuil, jouw wegwijzer voor een schonere buurt, een nettere gemeente en een leefbaarder Vlaanderen.

Deze website werd ontwikkeld door Glue Interactive Media als inzending voor de INCA Awards. Concept, idee en ontwikkeling gebeurde door het Glue-team:

  • » Maarten Cammaert (development)
  • » Thijs van den Berg (design)
  • » Filip Quivreux (team leader)

Over Verdwaald Vuil

Verdwaald vuil hoort niet thuis in onze straten. Het oogt smerig, kost een pak geld en is ergerlijk voor de mensen in de buurt.

Daarom wil deze website de mensen warm maken voor een proper project. Door de burger op te roepen om vuil te spotten, het probleem te melden en uiteindelijk de plaatselijke afvalberg te verkleinen.

Maar aangezien verdwaald vuil niet zomaar een plaats vindt, geldt ook hier het devies: verander de buurt, begin bij jezelf.

Geplande uitbreidingen

Deze website is momenteel nog een prototype. Toegevoegde items zullen nog niet automatisch doorgestuurd worden naar de bevoegde instanties. Het Glue-team zal in de nabije toekomst verderwerken aan dit project. Onderstaande features staan nog op onze to-do list:

  • » Toevoegen via iPhone/Mobile applicatie
  • » Toevoegen via Twitter
  • » Heatmap opgekuiste items
  • » Heatmap toegevoegde items
  • » AIR applicatie voor opvolging door opruimdiensten
  • » Twitter/E-mail alerts voor opruimdiensten
  • » Back-end voor uitgebreide rapportering en opvolging