Hoeilaart

Hoeilaart (1560)Groenendaalsesteenweg

  • img
  • Jan Filips
  • Omschrijving:Naast de melding http://verdwaaldvuil.be/map/confirm/amFuLmZpbGlwc0BtYWlsLmNvbS0yMzY (Parking) óók tussen het grindpad naar de brug en de Groenendaalsesteenweg.
  • 50.7661666870 4.4505095482 zwerfvuil

Hoeilaart (1560)Groenendaalsesteenweg 145

  • img
  • Jan Filips
  • Omschrijving:Reeds lang liggend én groeiende hoop afval
  • 50.7661666870 4.4505095482 zwerfvuil